U današnjem vremenu novih poslovnih modela i tehnologija, kao i ostalih promena koje su pred nama, a kojima još uvek i ne znamo naziv, možda je više nego ikada pre važno na pravi način motivisati i voditi timove. Trenutno, na našem tržištu postoji široka ponuda trenera, internih i eksternih koučeva koji rade 1 na 1. Ono čega nema i o čemu se relativno malo zna je sistemski pristup koučingu, kojim se kombinuju veštine individualnog, timskog, inter-timskog i organizacionog koučinga. Ovakav pristup zahteva ne samo učenje novih modela, alata i tehnika, već i razvoj sposobnosti da se misli i dela na sistemski način.

Kada se u svetu spomene timski koučing, verovatno je prva asocijacija svima koji imaju neke veze sa ovom tematikom – dr Piter Hokins. Kao globalni lider u oblasti timskog koučinga, Peter je sarađivao sa vodećim svetskim organizacijama u Evropi, Južnoj Africi, Americi i Aziji. Po prvi put u regionu, tokom tri oktobarska dana 2018. godine imali smo priliku da učimo sve tajne timskog koučinga od vodećeg svetskog autoriteta u oblasti.

Dr Peter Hawkins je autor vodeće svetske metodologije za timski koučing – Pet disciplina efikasnih timova, koju karakteriše:

Sistemski pristup koji pokriva pet disciplina: 1) kako tim ispunjava svoj mandat; 2) na koji način se obavljaju timski zadaci; 3) kakva je interpersonalna i liderska dinamika; 4) kako se tim povezuje sa ključnim akterima; 5) na koji način se tim razvija kako bi bio spreman za izazove u budućnosti. Višedecenijska provera u istraživanjima i u konsultantskoj praksi. Prateći dijagnostički instrumenti (360 Team Connect).

Preuzmite studiju slučaja koja počiva na ovoj metodologiji, a koja se odnosi na primenu timskog koučinga u okviru organizacione promene u avio-kompaniji Finnair:

Učesnicima programa dodeljen je Certificate in Systemic Team Coaching, Academy of Executive Coaching, koji je akreditovan od strane ICF. Učestvovanje u programu donelo je i akreditaciju za primenu dijagnostičkog instrumenta 360 Team Connect.

Kakva je atmosfera na programu bila, najbolje govore slike: