“As “teamlanders” we can only flourish if we have a systemic perspective, an attitude of careful responsiveness and an ethic of collaboration. Team coaching is a guide for “teamlanders”, that is, all of us who spend so much of our working life living in team, dependent on teams to get our work done, connecting with and through other teams, developing and evolving the team we lead and coach.” Peter Hawkins (2012)

O programu

Inovativne organizacije znaju da uspeh zavisi ne toliko od izbora individualnih lidera „heroja“, koliko od razvoja kolaborativnih odnosa i timske kulture. Timski koučing je sredstvo razvoja i unapređivanja inovativnosti timova, od kritičnog značaja za sve nas koji živimo i radimo u timovima.

„Integrative Team Coaching Certificate“ je novi program Koučing centra, koji integriše nekoliko različitih perspektiva u oblasti timskog koučinga: (1) konstruktivistički; (2) sistemski i (3) usmeren na rešenja. Naša ekspertiza u oblasti eksternog timskog koučinga i internog menadžerskog koučinga pomoći će da se razviju ključne veštine vođenja razvojnih procesa u gotovo svim situacijama sa kojima se možete sresti u radnom okruženju.

Struktura programa

1 dan.

Osnove timskog koučinga

  • Psihologija timova i timski koučing
  • Generički model timskog koučinga
  • Alati: timski Salmon Line, timski 360, timske metafore

2. dan.

Timski koučing usmeren na rešenja

  • Model timskog koučinga usmerenog na rešenja
  • Studija slučaja
  • Simulacija timskog koučinga

 

3. dan.

Pet disciplina efektivnih timova

  • Alati za procenu tima
  • Studija slučaja
  • Simulacija
  • Izazovne situacije u praksi timskog koučinga

Za koga je ovaj program

Program je otvoren za sve menadžere, tim lidere, HR profesionalce, konsultante i druge zainteresovane za unapređivanje rada timova.

Sertifikat

Po uspešnom završetku programa učesnici dobijaju “Integrative Team Coaching Certificate”, kojim se potvrđuje 18 kontakt sati treninga.

Informacije i prijavljivanje: kancelarija@koucingcentar.rs

U okviru ranog prijavljivanja do 14. maja važi 20% popusta na regularnu cenu programa.

Brošura