Ovaj program razvoja timova uključuje timski koučing, kao i obuke na temu psihologije timova, faktora timske efektivnosti i situacionog upravljanja u timovima. Kombinacija integrativnog timskog koučinga i obuka doprinosi unapređivanju kolektivnog kapaciteta za liderstvo u timu.