Zadovoljstvo nam je da je sada dostupno i drugo izdanje knjige Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners, koju su priredili dr Stephen Palmer i dr Alison Whybrow. Knjiga predstavlja jedinstveni i obuhvatni vodič kroz teoriju, istraživanja i praksu psihologije koučinga.

Knjiga je namenjena svima koji su zainteresovani za individualni, timski i organizacioni koučing u savremenom okruženju. Novo izdanje knjige sadrži poglavlja koja se odnose na timski koučing, koučing kulturu i ulogu tehnologija u koučingu. Čitaoci će u ovoj publikaciji dobiti verovatno najobuhvatniji odgovor na pitanja o istraživanjima, višestrukim perspektivama i kontekstima primene koučinga.

Ova publikacija ispunjava svoju misiju da razvija koučing profesiju povezujući je sa inovativnim razmišljanjima u psihologiji kao nauci.

Za više informacija pogledajte ovde.